Miljøpolitik

Clean Force’s omfattende miljøpolitik består af 5 sikringspunkter:

 1. Miljørigtig rengøring
 2. Hensyntagen til det globale miljø
 3. Et godt arbejdsmiljø
 4. Miljøskånsom kemi
 5. Langsigtet miljøplanlægning
1. Miljørigtig rengøring

Clean Force er konstant på udgik efter måder at forbedre vores ansvarlige holdning til vores alle sammens miljø. På nuværende tidspunkt sker dette ved, at vi i nøje samarbejde med vores leverandører vælger de mest miljøskånsomme og miljørigtige rengøringsmidler samt en metode, der begrænser vand- og kemiforbruget.

2. Hensyntagen til det globale miljø

For at sikre, at vi sætter det mindst mulige aftryk på miljøet og desuden fremme et sundt og godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og kunder, har vi udarbejdet en miljøhandlingsplan, der overordnet set kan beskrives i følgende hovedtræk:

 • Vi skal medvirke til udviklingen af nye rengøringsmetoder, der skåner miljøet
 • Alle miljøbelastende processer skal være underlagt en streng kontrol, så miljøbelastningen minimeres
 • Vi vil indsamle information om vores arbejdsmiljø og vores aftryk på miljøet generelt for herigennem at handle med den størst mulige ansvarlighed
 • Vi vil anvende moderne teknologi, der hjælper til en nedbringelse af vores miljøbelastning
 • Vores medarbejdere skal modtage en grundig instruktion og uddannelse i forståelsen af miljøforhold og inddrage ansvarlige tankegange i den daglige rengøringsprocedure
 • Vi vil fokusere på ansvarlige indkøb af rengøringsmidler og pålægge vores leverandører at føre en ansvarlig miljøpolitik – og i nogle tilfælde endda kræve, at de er certificeret herom
 • Produkter omfattet af Arbejdstilsynets KRAN-liste nægtes anvendt af virksomheden
 • Vi vil interagere positivt med alle vores interessenter, som ønsker at medvirke til at optimere vores miljøaftryk
 • En af de væsentligste årsager til rengøringsvirksomheders unødvendige store miljøaftryk er overdosering af rengøringsmidler. For at udelukke dette modtager vores medarbejdere grundige instrukser herom, og vi efterkontrollerer altid i form af leveranceopfølgning fra vores lager
 • Vores antal af respektive rengøringsmidler skal reduceres til et minimum og i øvrigt være uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler. Endvidere forventer vi at bruge så pH-neutrale produkter som muligt, som også er uden organiske klorforbindelser.
 • Vi skal fokusere på genbrug, hvor det er muligt – særligt i forhold til materialer og emballage, der successivt anvendes af os
 • Vi skal inddrage vores medarbejdere i udviklingsprocessen og afprøve deres eventuelle forslag og forbedringer i relation til miljøforbedringer
 • Overordnet set skal vi altid have strenge krav til vores forhold til miljøet, så vi altid stræber efter at nedbringe og/eller eliminere de faktorer, der medfører vores miljøpåvirkning.
3. Et godt arbejdsmiljø

Clean Force går ind for, at vores medarbejdere skal have et godt arbejdsmiljø, hvorfor vi har udarbejdet følgende politik om dette:

 • Clean Force skal udelukkende have kvalificeret personale, som kan imødekomme vores strenge krav til minimal miljøbelastning
 • Vi skal sikre os, at vores medarbejdere er engagerede
 • Vi skal have en flad organisation, så der er kort vej mellem rengøringsmedarbejder og virksomhedens øverste ledelse
 • Alle medarbejdere skal udvikles personligt og fagligt
 • Alle medarbejdere skal – i det omfang det er muligt – inddrages i rengøringsprocessen, herunder planlægning og fastlæggelse af rengøringsprocedurene
 • Alle interne personalesager skal løses straks og retfærdigt
 • Arbejdstilsynets vurderingstilsyn skal udarbejdes på alle arbejdspladser hurtigst muligt efter opstart af en ny opgave – og i øvrigt ajourføres hvert år
 • Clean Force vil i ansættelsen af medarbejdere ikke tillægge køn, race, religion, alder eller kulturel baggrund betydning
 • Vi vil tillægge arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger stor vægt, herunder fokusere på ergonomisk korrekte rengøringsremedier og metoder
4. Miljøskånsom kemi

Rengøringskemikalier er selvsagt en af de mest miljøbelastende faktorer i vores virksomhed. Derfor har vi besluttet følgende om anvendelsen af kemikalier i vores rengøring og linnedvask:

 • Vi skal kun anvende kemikalier, der er så komplekse, at de kan samarbejde med højst 2-3 andre kemikalier
 • Vores kemikalier skal kunne anvendes uden brug af varmt vand
 • Kemikalierne skal være produceret af miljøansvarlige leverandører
 • Vi skal anvende så pH-neutrale kemikalier som muligt
 • Vores kemikalier skal være uden organiske klorforbindelser eller unødvendige tilsætningsstoffer
5. Langsigtet miljøplanlægning

Clean Force har et fremadrettet perspektiv, der medfører, at vi vil gøre alt for, at vores fremtidige miljøarbejde er så godt som muligt. Derfor har vi udarbejdet en langsigtet miljøplan, som vi internt i virksomheden skal gøre alt for at integrere hurtigst og bedst muligt i virksomheden. Politikken omfatter blandt andet:

 • At vores engagement i miljøansvarlighed skal styrkes gennem intern uddannelse og instruktion i vores virksomhed
 • At vores potentielt miljøskadelige kemikalier skal minimeres eller allerbedst helt elimineres i samarbejde med vores leverandører
 • At vores forbrug af fosfater, kompleksbindere og tensider skal elimineres
 • At vores generelle forbrug af kemikalier skal nedbringes
 • At vores brændstofforbrug skal minimeres gennem god planlæg og miljørigtige biler
 • At vores ledelse skal sikre en vedvarende indsats for en reduktion af vores miljøbelastning
 • At vores indkøbsafdeling hele tiden skal være opmærksom på, at vi altid vælger den mest miljøskånsomme kemi

Uanset ovenstående gør vi opmærksom på, at ledelsen hos Clean Force er opmærksomme på det store miljøansvar, der følger med til at drive rengøringsvirksomhed. Og alle personer i ledelsen er indstillet på at løfte dette ansvar bedst muligt.

Cleanforce ApS - CVR-nr.: 39235803
Stevnsvej 3U, 1., 4600 Køge
Tlf. + 45 41 19 11 11
E-mail: info@cleanforce.dk