Kvalitetspolitik

Clean Force har en velovervejet og veludført kvalitetspolitik, der overordnet set kan inddeles i 4 kategorier; 1) kvalitetsorganisation, 2) dokumentation og ansvar, 3) kvalitetssikrings-procedurer og 4) reklamationspolitik, jf. i øvrigt nedenfor.

Kvalitetsorganisation

Clean Force har en niveauopdelt organisation, der alene hviler og stoler på medarbejdernes engagement i virksomheden.

Derfor investerer Clean Force omfattende ressourcer i at uddanne og vejlede medarbejderne, der blandt andet deltager i obligatoriske kvalitetssikringskurser internt i virksomheden såvel som eksternt.

Et af fokuspunkterne i denne uddannelsespolitik er egenkontrol, der som absolut minimum skal udgøre en visuel vurdering af det rengjorte, en indsatsbaseret justering af den ønskede kvalitet på grundlag af medarbejderens egne visuelle vurdering eller på grundlag af en af Clean Force's inspektørers vurdering. Medarbejderne er desuden velinstrueret i sikkerhedsprocedure såsom lukning af vinduer og døre og ikke mindst korrekt betjening af alarm- og sikkerhedssystemer. Endeligt indeholder den minimale egenkontrol, at medarbejderne skal sikre deres rengøringsudstyr og andre arbejdsredskaber, således at udbyttet af disse hjælpemidler maksimeres.

For at sikre effektiviteten såvel som kvaliteten, inddrages Clean Force's medarbejdere desuden oftest i rengøringsopgavernes tilrettelæggelse og planlægning.

Et andet organ i Clean Force er de dygtige inspektører, der efterkontrollerer og udarbejder en kvalitetsrapport af det udførte rengøringsopgave. Det vil ligeledes være inspektøren, der følger op på rengøringskvaliteten overfor både Clean Force's medarbejdere og ikke mindst kunder.

Dokumentation og ansvar

For at sikre en effektiv og problemfri rengøringsproces, gør Clean Force meget ud af at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde på flere forskellige niveauer:

  1. Dokumentation ved tilbudsgivning (inkl. udarbejdelse af specifik og entydig instruktion for arbejdets udførelse)
  2. Tjekliste til de medarbejdere, der skal udføre rengøringsarbejdet, så intet overses eller glemmes
  3. Logskema hvor medarbejderne noterer møde- og afslutningstidspunkter
  4. Kvalitetsrapport, der dokumenterer kvaliteten af rengøringsarbejdet (typisk på månedsbasis)
Kvalitetssikringsprocedure

Clean Force er meget stolte af at være INSTA800-certificeret, da denne certificering er en anerkendt og udbredt målestok for kvaliteten af vores arbejde - uafhængigt af metoder, midler, systemer og hyppighed af rengøring. Certificeringen er derfor et kvalitetsstempel for såvel vores personale som vores leverandører, kunder og i øvrigt også brancheorganisationer.

Denne certificering medfører også, at Clean Force's inspektører udarbejder successive kvalitetsmålinger og på baggrund heraf også udarbejder en kvalitetsrapport til virksomhedens kunder og ledelse.

I Clean Force's ledelse bliver kvalitetsrapporten anvendt som et middel til forbedring, idet rapporterne danner grundlag for en kvalitetsopfølgning, der sker ved en detaljeret gennemgang af rapportens resultater overfor medarbejderne. Dernæst fungerer rapporten også som et middel til at vurdere medarbejdernes engagement.

Ved at anvende denne form for kvalitetssikring forsikres Clean Force ved, at kvalitetsmangler ikke akkumuleres, hvilket i sidste ende garanterer, at vores kunder nyder den bedste kvalitet.

Reklamationspolitik

På trods af en meget omfattende kvalitetspolitik og procedure for samme, er rengøring et manuelt arbejde, der end dog udføres af almindelig mennesker. Herved kan den uomtvistelige faktor ikke udelukkes - alle laver fejl.

For at sikre at en sådan situation ikke vil komme vores kunder til last, er vores reklamationsprocedure som følger:

  1. Inspektøren håndterer reklamationer straks og sikrer afhjælpning af manglerne
  2. Inspektører afdækker og analyserer årsagen til kvalitetsmanglen - ofte i samarbejde med medarbejderne, så disse inddrages i processen og herved også lærer af fejlene
  3. Inspektøren sikrer sig, at manglerne udbedres, og kunden er tilfreds - og at fejlen ikke gentager sig.

Hvis det på trods af ovenstående viser sig, at fejlen(e) genopstår, sikrer inspektører at iværksætte tiltag, så vores kvalitet opretholdes straks, og kunden med det samme oplever tilfredshed og et veludført stykke arbejde.

 

168 Comments

Comments are closed.

Cleanforce ApS - CVR-nr.: 39235803
Stevnsvej 3U, 1., 4600 Køge
Tlf. + 45 41 19 11 11
E-mail: info@cleanforce.dk