Personalepolitik

Vores medarbejdere er vores absolut vigtigste ressource, og vores absolut vigtigste faktor i forhold til at udføre rengøringsarbejde af en sådan topkvalitet, som vi stræber efter. Derfor har vi udarbejdet en personalepolitik, der består af følgende punkter:

 1. Et godt arbejdsmiljø
 2. Rekruttering og ansættelse
 3. Instruktion og uddannelse
 4. Social ansvarlighed
1. Et godt arbejdsmiljø

Clean Force går ind for, at vores medarbejdere skal have et godt arbejdsmiljø, hvorfor vi har udarbejdet følgende politik om dette:

 • Clean Force skal udelukkende have kvalificeret personale, som kan imødekomme vores strenge krav til minimal miljøbelastning
 • Vi skal sikre os, at vores medarbejdere er engagerede
 • Vi skal have en flad organisation, så der er kort vej mellem rengøringsmedarbejder og virksomhedens øverste ledelse
 • Alle medarbejdere skal udvikles personligt og fagligt
 • Alle medarbejdere skal – i det omfang det er muligt – inddrages i rengøringsprocessen, herunder planlægning og fastlæggelse af rengøringsprocedurene
 • Alle interne personalesager skal løses straks og retfærdigt
 • Arbejdstilsynets vurderingstilsyn skal udarbejdes på alle arbejdspladser hurtigst muligt efter opstart af en ny opgave – og i øvrigt ajourføres hvert år
 • Clean Force vil i ansættelsen af medarbejdere ikke tillægge køn, race, religion, alder eller kulturel baggrund betydning
 • Vi vil tillægge arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger stor vægt, herunder fokusere på ergonomisk korrekte rengøringsremedier og metoder
2. Rekruttering og ansættelse

Clean Force tilstræber at fastholde vores medarbejdere i så lang tid som muligt, hvilket vi forsøger at eksekvere ved at have en ansvarlig ansættelsesprocedure og et godt arbejdsmiljø.

Clean Force ønsker desuden kun at beskæftige markedets bedste rengøringsmedarbejdere, da dette som nævnt ovenfor er en essentiel faktor i vores image, der udstråler topkvalitet. Rekrutteringen af medarbejdere er derfor en af de vigtigste funktioner i vores virksomhed.

Vi har et fantastisk samarbejde med Technical Education Copenhagen, hvorfra vi ansætter mange nyuddannede rengøringsteknikere, der typisk har flere års praktisk rengøringserfaring samt en 1-2 årig uddannelse, der giver dem titlen, rengøringstekniker.

Vores rekrutteringsprocedure består af, at vores nye medarbejdere først udfylder en jobansøgning her på siden – se fanen ”karriere” – som herefter gennemgås af en inspektør i virksomheden.

Når vi ansætter nye kollegaer sker det som udgangspunkt ud fra, at jobsøgeren skal være

 • Service- og kvalitetsbevidst
 • Samarbejdsvillig
 • Anstændig fremtræden og velsoigneret
 • Loyal og stabil
 • Gode kollegiale evner, der kan styrke vores personales sammenhold

Dernæst er der et krav, at ansøgerne har en ren straffeattest.

Efter jobansøgeren er ansat modtager denne en kopi af vores personalehåndbog samt andre instruktioner i forhold til vores forventninger til medarbejderen, ligesom medarbejderen også oplyses om vores rengøringsprocedurer. Dernæst bliver medarbejderen uniformeret, så vores kunder altid kan kende vores medarbejdere.

Vi gør desuden opmærksom på, at alle vores medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt, hvorfor de ikke kan udtale sig om forhold, de måtte blive bekendt med som led i rengøringsarbejdet hos vores kunder. Denne pligt gælder både under og efter et eventuelt ophør af ansættelsesforholdet. Derfor vil Clean Force også altid – efter kundens ønske – introducere vores medarbejdere til kunden, særligt hvis disse skal arbejde under særlige sikkerhedsforhold hos vores kunder. Vi opbevarer også altid vores kunders nøgler/nøglekort samt alarmkode separat og under særligt skærpende sikkerhedsforanstaltninger.

3. Instruktion og uddannelse

Efter ansættelsen af nye medarbejdere, undergår disse en procedure, der har til formål at sikre deres kompetenceniveau og et eventuelt behov for yderligere uddannelse.

Vores introduktionsforløb tilfører blandt andet vores nye medarbejdere:

 • En grundlæggende viden om Clean Force’s administrative procedurer
 • En opgavespecifik instruktion og gennemgang af de anviste rengøringsprocedure- og områder
 • En gennemgang af vores kvalitets- og miljøpolitikker
 • En eventuel supplerende uddannelse, hvis dette skønnes nødvendigt

Alle medarbejdere tilbydes desuden relevant kompetencegivende uddannelse, internt eller eksternt, som led i vores uddannelsespolitik. Det er en klar forventning til vores medarbejdere, at de gennemgår disse uddannelser.

4. Social ansvarlighed

For at medvirke til en positiv uddannelses- og arbejdsmæssig integration af udsatte persongrupper, tilbyder vi gunstigere vilkår for disse grupper, eksempelvis:

 • Deltidsstillinger eller skånejobs
 • Særlig tilrettelagt instruktion og oplæring, herunder mentorordning og sidemandsoplæring
 • Arbejdsfrihed ved modtagelsen af danskundervisning eller sygdomsbehandling

Når vi beskæftiger sådanne medarbejdere, udfører vi desuden altid et grundigt tilsyn og kvalitetskontrol, så vi sikrer vores kvalitetsløfter overfor vores kunder.

 

102 Comments

Comments are closed.

Cleanforce ApS - CVR-nr.: 39235803
Stevnsvej 3U, 1., 4600 Køge
Tlf. + 45 41 19 11 11
E-mail: info@cleanforce.dk